Web Analytics
Cevherat39l Esrar ismiyle anlan SalavatAhmed er Rufa t

Cevherat39l Esrar ismiyle anlan SalavatAhmed er Rufa t

<

Yâ erhamerrâhimîn!

İmam-ı Zebidi ve Şeyh Ahmed Direbi gibi bir çok alim ve fazıl meşayıh(Kaddesallahu Esrarahum)hazaratı,bu gecenin ihyası hakkında şu beyanda bulunmuşlardır:

Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem, Allahü Teala'nın huzuruna kabul edildiğinde kendisine verilen(vahiy yoluyla tebliğ edilmiştir) İSRA SURESİNİN 22.-39.

image

image

10 sûre 10 şeyi engeller. Ve ayrıca 114 surenin fazileti

Kasr-ı Ârifân dergisi, Sayı:39, aralık 2010, (Mâü'l-ayneyn, Na'tü'l-bidâyât, sh:166.)

image

... okunacak sure sayılarını vaktinize,gücünüze göre azaltabilirsiniz. Bilmediğiniz sure varsa yerine bildiğinizi veya ihlas suresi okuyabilirsiniz.

Kalpleri birbirine ısındırma, kendini sevdirme, kalpleri cezbetme duası (maksad hasıl olana dek günde 10 defa)

3)Aşure gecesi 2 rekat(istediğin sureyle) kıl. Sonra besmeleyle 360 ayetel kürsiden sonra 48 defa verilen ayet ve 12 defa arkasından duası var.

Receb ayının 10 günü okunacak faydalı bir dua… Allah kabul etsin! | MEKTEB

image

KARI-KOCA ARASINDA SIKINTI-DARGINLIK-MUHABBET EKSİKLİĞİ-İHANET HAKKINDA BAZI REÇETELER

Advertisements

image

Leave a comment

Rufailik- Pir Seyyid Ahmed er Rüfâi

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkalpteninan.weebly.

Resim

“Teravih namazını imamla birlikte sonuna kadar tamamlayan kimse o geceyi bütünüyle ibadetle geçirmiş olur.” (Tirmizî, Savm:61)

Resim

Bir kul hakkı namazı kılınız. (Siteden kul hakkı namazı çeşitlerinden Aşure günü Kılınan namazı kılın.

Kadir gecesi nafile namazlar

GAYB'IN DİLİ TÂCÜ'L-EVLİYÂ ve BURHÂNÜ'L ESFİYÂ ABDÜLKÂDÎR GEYLÂNÎ (K.S.) MENKÎBELERİ HİKMETLİ SÖZLERİ

Resim

200 Çeşit Salavatı Şerife Programı 3

Marifilik ve Pir-i Sani Fethü'l Maarif er-Rifai

1 Mayıs 2012 Salı

Tarikus-Savab Salavat-ı Şerifeler Buhara Yayınları

Gönüllere Şifa Salavatı Şerifeler (Dua-095, Cep boy), Esrarı, Hikmeti ve Fazileti

“Kendimi bir anda Beyt-i Mukkades'de buldum.” Yalanı (S.94-95)

BEKTAŞİ GÜLBENGİ Bismişah Allah Allah Vakitler hayrola, Hayırlar feth ola. Şerler def ola. Müminler saf ola. Münâfıklar berbat ola. Gönüller şâd ola.

VE HAK TARĠKATLAR - dolu, manevi sırlar sahibi veli zatlar da her devirde ... Kal ilmi değil, hal ve zevk ilmidir. Tatmayan bilmez. Konusu

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: Şüphesiz ki Allahü Zülcelâl şöyle buyurdu; kim ki Benim veli kuluma ezâ cefâ ederse ona harb ilân ...

ABDULKÂDİR GEYLÂNÎ HAZRETLERİNİN OKUDUĞU SALAVAT

Osmanlının Esrarı

Modernlesen Bir Gelenek Cerrahilik Istanbulda Etkinlik Gosteren Bir Halveti Cerrahi Cevresinin Etnolojik Incelemesi a Tradition Being Modernized an ...

Babailik Ve Babailer Ayaklanması hakkında gerçekler (Dede Garkın, Baba İlyas, Baba İshak, Karaca Ahmet Sultan, Menteş Çelebi ve Hünkâr Hacı Bektaş Veli)

Resim

Photo

Resim

Ünlü Masonlar 2

Resim

Resim

Ehlibeyt Vakfı

Resim

Resim

elif-ile-ahmet-dogruluk-164506-16-B.jpg

9086037688370.jpg

ALEVİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ/The Journal Of Alevi Studies_Kış/Winter 2011, Sayı/Volume 2 | ALEVİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ The Journal Of Alevi Studies ...

d5d274ba00638bbd199c517019f850e1_1263135520

Tuna Vilayeti Sıbyan Mekteplerinde Din ve Ahlâk Eğitimi // Religious and Moral Education in Primary Schools of Tuna Province (p 403-436) | Margarita Dobreva ...

Hallâc-ı Mansûr'un Abbâsî Halifesi Mûktedir Bi'l-Lâh'ın emriyle infâzı, (26 Mart 922, Bağdad).

Resim

Resim

BEKTAŞİ KÜLTÜRÜNDE YEMEK MOTİFİ YÜKSEK LİSANS TEZİ | Güldane Gündüzöz - Academia.edu

Hacı Bektaş Dergahı'nın içi, Kırşehir.

Kenan Rifai İslami Çalışmalar Kürsüsü

Tağut'la Savaşmak (Bu Kadar Kafir) Dururken Niçin(Bizle)Tasavvufla Uğraşıyorsunuz | Hayatın Anlamı Nedir?

güneş-tutulması1

İnsan-ı Kamil ve Sırları - Davut YILMAZ | Serdar KARSLIOĞLU - Academia.edu

Durmadan ölüm ötesi hayat için çabalayan

I. Uluslararası Tasavvuf araştırmaları Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu Bildirileri by Nefes Yayınevi - issuu

1. Kalb, sol memenin dört parmak altındadır. İlahi huzur ve tecelliyat mahâllidir.

Resim

Giresun Yöresinde Bir Alevi-Bektaşi Çepni Yerleşimi Zırhan Mahallesi | Abonoz KÜÇÜK - Academia.edu

Ahiret 4/7

İşte şu İpek Böceği Tırtılı gibi olan AKIL; fıtrî kabiliyet ve istiddadıyla ki, A'yân-ı Sabitesiyle Resûlullah SALLallahu aleyhi ve SELLem'in MuhaMMedî ...

Ağaç hiç ağlarmı?

RİSALE-İ NUR KÜLLİYATINDAN KONULARINA GÖRE VECİZ SÖZLER | Mehmet Özçelik - Academia.edu

Evrim Teorisi Tartismalarina Son Nokta!

Hurûfîler'in Kırşehir'de Hacı Bektaş Dergah'ına sığınmaları

Ahmet Yenilmez Babam

KABBALA

24991.jpg

Gerçek Av (inanılmaz kareler)

Resim “

cubbeli-ahmet -hoca-cennete-son-giren-ateistler-dinlesin_7578544-87080_640x360.jpg

Resim

Resim. ''